Γραφεία μελετών, εταιρείες logistics, τεχνικές εκδόσεις, μηχανολογία

  • AKKA Technologies
  • CETIM (Εθνικό συμβούλιο πραγματογνώμων μηχανολόγων της Γαλλίας)
  • Cisia
  • Sogitec (Dassault Group)***
  • Sonovision-Itep
  • Studec


- & πολλά τοπικά γραφεία

© 2018 - Transword

Back to Top