משרדי תכנון, תמיכה לוגיסטית משולבת, פרסומים טכניים, הנדסה

AKKA Technologies
CETIM (המועצה הלאומית הצרפתית של מומחי מכניקה)
Cisia
Sogitec (Dassault Group)
Sonovision-Itep
Studec

- ומשרדים מקומיים רבים

© 2018 - Transword

Back to Top