Κύρια δραστηριότητα του Ομίλου μας

Γλώσσες – η δουλειά του Μεταφραστή και του Διερμηνέα.

 Συγκριτικό μας πλεονέκτημα: δίγλωσσοι ομιλητές + ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση

 

Τεχνολογίες – η δουλειά του Τεχνολόγου.

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα: στελέχωση του τακτικού προσωπικού μας με μεταφραστές, μηχανικούς, δικαστικούς πραγματογνώμονες, πιλότους και ειδικευμένους επιστήμονες.

© 2018 - Transword

Back to Top