Κύρια δραστηριότητα

 

Γλώσσες – η δουλειά του Μεταφραστή και του Διερμηνέα.

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα: δίγλωσσοι ομιλητές + ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση

 

Εξειδικευμένη γνώση στους τομείς των συμβάσεων και των συμφωνιών, των διαδικασιών, της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών εννοιών.

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα: μέλη του προσωπικού μας είναι εν ενεργεία δικαστικοί πραγματογνώμονες = υποχρεωτική και πιστοποιημένη νομική εκπαίδευση.

© 2018 - Transword

Back to Top