Διαδοχική διερμηνεία
(ή ταυτόχρονη ψιθυριστή διερμηνεία)

- Επισκέψεις
- Επαφές
- Συσκέψεις

 

 Ταυτόχρονη διερμηνεία (σε καμπίνα)

- Συνέδρια

© 2018 - Transword

Back to Top