תרגום עוקב

(או תרגום סימולטני ב"לחישה")

-              ביקורים

-              קישור

-              פגישות

תרגום סימולטני (בתא)

-              וועידות

© 2018 - Transword

Back to Top